Quê hương » Dòng họ - Tôn giáo
Miếu Nam Long

Miếu được xây dựng vào khoảng năm 1934-1935 và dựng tượng vào năm 1936. Ngôi Miếu này thờ vị thổ thần (theo tín ngưỡng dân gian tôn xưng là “thổ địa long mạch tôn thần”.

Chùa Xuân Hòa

Được sự chấp thuận của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, sự quan tâm ưu ái của các ngành chức năng, sự ủng hộ đầy nhiệt tình của đông đảo các vị tăng ni chức sắc và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương..

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ