Quê hương trong trái tim

Xuân Hòa là một xã nằm ở phía Nam huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có tổng diện tích 5,1km2, dân số gần 10 nghìn người được phân bổ trên địa bàn 18 xóm, đội.

Lãnh đạo xã

Đồng chí Hoàng Quốc Tuyến - Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Trần Xuân Phái - Phó bí thư thường trực Đảng ủy. Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ