Quy ước hoạt động Hội đồng hương Xuân Hòa

25/2/2014 13:23

Hội đồng hương Xuân Hoà là một tổ chức quần chúng tự nguyện gồm các cụ các ông, các bà, anh chị em, họ hàng nội ngoại của quê hương Xuân Hoà đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên mọi miền của Tổ quốc.
 


I. Mục đích và ý nghĩa

1. Mục đích

- Trao đổi tình cảm, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tăng cường tiếp xúc thăm hỏi, động viên và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống của bà con, cô bác, anh chị em cùng quê hương Xuân Hoà.

- Tìm hiểu và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương Xuân Hoà như truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, truyền thống lao động...

- Phát huy thế mạnh và sở trường của từng người trong việc góp phần xây dựng quê hương.

2. ý nghĩa

- Giáo dục và nâng cao niềm tự hào về quê hương, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, động viên mọi người đóng góp công sức xây dựng quê hương. 

- Tạo nên sức mạnh tình cảm, tinh thần, động viên thúc đẩy nhau hướng vào mục đích làm cho quê hương giàu đẹp.

- Nêu gương sáng cho những thế hệ kế tiếp của quê hương về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tình cảm hướng về cội nguồn, hướng về quê cha đất tổ.

II. Hoạt động của Hội

Hội đồng hương Xuân Hoà hướng vào các hoạt động chủ yếu sau:

1. Hoạt động có tính chất tình cảm và từ thiện

- Đối với các thành viên trong Hội, động viên thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình có người thân khi đau yếu, các cụ cao niên và làm tốt việc hiếu.

- Phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ trẻ em tàn tật, các cụ già cô đơn gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2. Những hoạt động khuyến học: gây dựng quỹ khuyến học, có các hình thức động viên, khuyến khích và giúp đỡ học sinh, sinh viên học giỏi, học sinh năng khiếu gặp khó khăn trong cuộc sống.

3. Hoạt động gây quỹ cho Hội

- Do hội viên tự nguyện đóng góp

- Các nguồn tài trợ của các cơ quan, tập thể, cá nhân.

- Quỹ của Hội dùng vào việc duy trì các hoạt động của Hội.

- Việc huy động quỹ và sử dụng quỹ phải được tập thể thường trực ban liên lạc đồng ý. Công khai tài chính.

4. Các hoạt động khác như: động viên, thu hút lực lượng trí thức, khoa học công nghệ góp phần phục vụ quê hương, hoạt động đối ngoại, giao lưu với các Hội đồng hương khác.

III. Cơ cấu tổ chức Hội

- Thành lập Ban liên lạc từ 15 đến 20 người, bao gồm trưởng ban, các phó ban và các thành viên.

- Ban liên lạc bầu ra một Chủ tịch Hội đồng hương.

IV. Một số quy định cụ thể

1. Sinh hoạt của Hội: Hội đồng hương Xuân Hoà tổ chức gặp mặt toàn thể bà con, cô bác, anh chị em quê hương mỗi năm một hoặc hai lần.

2. Quy định đối với Hội viên

Điều 1: Mọi người đều có quyền tham gia Hội đồng hương Xuân Hoà

Điều 2: Khi tham gia vào Hội đồng hương Xuân Hoà cần phải chấp hành những quy định mà Hội đề ra.

Điều 3: Hội viên có quyền tham gia, góp ý với ban đại diện của Hội đồng hương về mọi phương diện.

Điều 4: Mỗi hội viên có nghĩa vụ đóng góp hội phí và tích cực tham gia sinh hoạt của Hội.

3. Chức năng nhiệm vụ của Ban liên lạc

- Hàng năm Ban liên lạc đề ra các nội dung, chương trình, mục tiêu, kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm.

- Ban liên lạc thường xuyên quan tâm, đôn đốc các hội viên trong hội thực hiện chương trình, kế hoạch đặt ra và giải quyết các việc đột xuất khác.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, thông báo kịp thời những sự kiện đặc biệt diễn ra ở quê hương.

Ban Liên lạc Hội đồng hương Xuân Hòa

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ