Tháng 10 mùa gặt

13/8/2014 9:41

Tháng mười mùa gặt quê tôi

Lúa thơm ngào ngạt bông ngồi lên nhau

Cánh đồng vàng suộm một màu

Bức tranh ai vẽ hay màu nắng mưa?

Heo may mới đến buổi trưa

Làng tôi ngơ ngác, bóng dừa liêu xiêu...Hay là dáng mẹ tiêu điều


Nặng vì gánh lúa buổi chiều chạy mưa?

Thôi xin đừng đến nhé mưa

Để còn phơi thóc sân chưa khô mà...

Chỉ mong nắng đến từng nhà

Em còn đi lúa cho Bà ngồi xemTháng mười chiều đã nhá nhem

Nhưng đêm lại sáng Trăng xem gặt mà

Hay là hương lúa bay xa

Làm Trăng khó ngủ thèm quà cốm thơm?

Đường em đến lớp đầy rơm

Sách thơm hương lúa, mùi thơm quê nhà...Luanpham

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ