Huyện Xuân Trường diễn tập chiến đấu trị an cụm xã năm 2014

21/9/2014 0:4

Ngày 18-9-2014, tại xã Xuân Kiên, UBND huyện Xuân Trường tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cụm xã năm 2014 (XT-14) cho các xã: Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Ninh, Xuân Hòa.


Ảnh minh họa

Cuộc diễn tập với tình huống giả định đặt ra là: Lợi dụng một số vấn đề chính trị, bọn phản động đã kích động, lôi kéo nhân dân địa phương gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị, có nơi xảy ra bạo loạn vũ trang; một số đối tượng cầm đầu đã liên kết với các phần tử quá khích nhằm kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tổ chức các cuộc biểu tình, chống phá để gây sức ép đối với chính quyền địa phương, làm phức tạp tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Trước các hành động gây sức ép của các thế lực thù địch gây mất ổn định ở một số địa bàn trong huyện, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường đã tiến hành nhiều biện pháp để ổn định tình hình, đồng thời chủ động xây dựng thế trận phòng thủ, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đánh bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù…

Cuộc diễn tập đã tập trung vào nội dung: chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp; chuyển LLVT địa phương từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và tổ chức chuẩn bị chiến đấu với phần diễn tập thực binh thực hành giải thoát con tin tái chiếm mục tiêu.

Thông qua cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP đồng thời từng bước nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT địa phương, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng ở địa phương và công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt là công tác tham mưu của lực lượng quân sự và công an khi có tình huống xảy ra… góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc
Theo Báo Nam Định

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ