Xuân Hòa chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

26/10/2016 17:44

Đảng bộ xã Xuân Hòa (Xuân Trường) hiện có 299 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh,  Đảng ủy xã Xuân Hòa chú trọng đến việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Theo đó, trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ đổi mới việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với triển khai xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM, thực hiện nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đều dành thời gian thích hợp để đánh giá việc học tập và làm theo gương Bác của mỗi cán bộ, đảng viên; kịp thời khích lệ động viên những tấm gương tiền phong gương mẫu, những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngay sau đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, xây dựng chương trình công tác toàn khoá, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp uỷ các cấp. Đến nay, 100% bí thư, phó bí thư chi bộ đều được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã kết nạp được 39 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Việc phân loại cán bộ, đảng viên được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc dựa trên sự đánh giá của chi bộ và ý kiến nhận xét của nhân dân. Kết quả, kiểm tra phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm, Đảng bộ xã có 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2015, Đảng bộ xã Xuân Hòa được Ban TVTU tặng Bằng khen tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm (2010-2015).

Làng quê xã Xuân Hòa.
Làng quê xã Xuân Hòa.
Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Xuân Hòa đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN dịch vụ của xã lên 63%, giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống còn 23%. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, Đảng ủy xã Xuân Hòa đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiều năm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do đó, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về các giải pháp xây dựng NTM. Trong đó tập trung xây dựng và hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh để đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong các khâu sản xuất. Trên cơ sở đó nhiều vùng sản xuất hình thành mang lại hiệu quả kinh tế cao như: vùng phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi; vùng nuôi trồng thủy sản; vùng trồng lúa chất lượng cao… Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp của xã có bước phát triển mạnh và chương trình xây dựng NTM đạt được những kết quả tích cực. Năng suất lúa bình quân đạt 127 tạ/ha; giá trị thu nhập trên 1ha nuôi trồng thủy sản bình quân đạt từ 90 đến 110 triệu đồng/năm. Xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015.

Trong phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xã khuyến khích các hộ dân phát triển các ngành nghề như: may công nghiệp, cơ khí, mộc, làm hàng thủ công… tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua, bằng nguồn ngân sách của địa phương, sự hỗ trợ của huyện, của tỉnh và sự đóng góp của nhân dân, xã đã đầu tư xây dựng 15,6km đường giao thông nội đồng; 42,5km đường dong, ngõ xóm và các công trình phục vụ đời sống dân sinh với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Quốc Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết: Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 70,79%.

Thời gian tới, Đảng bộ Xuân Hòa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

Tin cùng chuyên mục

Họ và tên
Năm Sinh
Di động
Xóm/Đội:
Nơi ở hiện nay
Tỉnh thành:
Chức vụ
Đơn vị công tác
Đăng ký thành công

 

Các nhà tài trợ